اجرای همزمان4 برنامه در این هفته

در این هفته گروه به طور همزمان 4 برنامه اجرا می کند

1- صعود به قله تاسک ثبت نام با میلاد کشاورز09177102025

2- قلات نیم روزه سرپرست علیرضا صداقت ثبت نام با محمود رضا صادقی مهر09173177946

3-تیم دوچرخه نیم روزه قلات ثبت نام با مهدی اخوت نیا09179250464

4-دیواره رامجرد توسط تیم فنی دو روزه حرکت پنج شنبه ثبت نام با ابوذر آسیابانی09173085258

گزارش هر 4 برنامه متعاقبا در سایت درج می گردد

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام