چرا هر کوهنورد جایی از صعودش کم می آورَد ؟

هر کوهنورد جایی از صعودش کم می آورَد ، در محاصره ی شدیدِ خستگی روحی و جسمی قرار می گیرد و به حالتِ استیصال می رسد .

تفاوتِ بارزِ کوهنوردها ، در نحوه ی مواجهه با همین موقعیت هاست …
یکی زانویِ غم بغل می گیرد و کمر به شماتت و نفرینِ زمین و زمان می بندد ،
یکی قوی تر از قبل ، می ایستد و بهتر از همیشه صعودی زیبا می سازد …
#قوی بودن به این معنا نیست که من مشکلی ندارم !
#قوی بودن یعنی من به خودم اعتماد دارم ،
یعنی من می توانم در نهایتِ مشکلات هم ، بهترینِ خودم باشم !
#همه ی کوهنوردهایِ قدرتمند ، از یک شکستِ عمیق می آیند !
#همان جایی که بقیه جا زدند و کنار کشیدند ،
همان جایی که برایِ کوهنوردان عادی ، پایانِ کار بود ،
آن ها با تمامِ سختی و عذاب ، ایستادند و جنگیدند ،
و هرگز ، در انتظارِ هیچ ناجی و معجزه ای نماندند .
چنین کوهنوردهایِ جسور و خود ساخته ای ؛
لایقِ بالاترین درجه ی خوشبختی اند …
‌لایقِ لطف کوهستان هستند.

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام