کاهش درد زانو در حین کوهنوردی⁉️

🔻کفش مناسب بپوشید❓
🔻کفشی که می‌پوشید اهمیت دارد. حتما کفشی را بپوشید که مخصوص کوهنوردی باشد. اگر کفش شما پای شما را بزند، بر گام برداشتن شما تاثیر می‌گذارد و در نهایت زانوهایتان هستند که آسیب می‌بینند.❗️

🔻اگر از چکمه استفاده می‌کنید، چکمه‌ای را انتخاب کنید که داخلش ضربه‌گیر داشته باشد.❗️

🔻کوله‌پشتی را سنگین نکنید❓
🔻هرچه وزن بیشتری را به دوش بکشید، فشار بیشتری به زانوهایتان می‌آید. سری به کوله‌پشتی‌تان بزنید و هرچیزی که غیر ضروری است را از آن خارج کنید.❗️

🔻هنگام سرازیری حواستان باشد❓
🔻وقتی می‌خواهید از سرازیری پایین بیایید، این کار را آهسته و آرام انجام دهید. هنگامی که سرازیری قدم💢کاهش درد زانو در حین کوهنوردی⁉️

🔻کفش مناسب بپوشید❓
🔻کفشی که می‌پوشید اهمیت دارد. حتما کفشی را بپوشید که مخصوص کوهنوردی باشد. اگر کفش شما پای شما را بزند، بر گام برداشتن شما تاثیر می‌گذارد و در نهایت زانوهایتان هستند که آسیب می‌بینند.❗️

🔻اگر از چکمه استفاده می‌کنید، چکمه‌ای را انتخاب کنید که داخلش ضربه‌گیر داشته باشد.❗️

🔻کوله‌پشتی را سنگین نکنید❓
🔻هرچه وزن بیشتری را به دوش بکشید، فشار بیشتری به زانوهایتان می‌آید. سری به کوله‌پشتی‌تان بزنید و هرچیزی که غیر ضروری است را از آن خارج کنید.❗️

🔻هنگام سرازیری حواستان باشد❓
🔻وقتی می‌خواهید از سرازیری پایین بیایید، این کار را آهسته و آرام انجام دهید. هنگامی که سرازیری قدم برمی‌دارید، چیزی حدود ۷/۵ الی ۸ برابر وزنتان را بر روی زانوهایتان می‌اندازید.❗️

🔻هر چه سریع‌تر بروید، فشار بیشتری را روی زانوهایتان حس می‌کنید و این ضربه‌های ناگهانی اصلا برای زانویتان خوب نیست.❗️

🔻از عصاهای کوهنوردی استفاده کنید❓
🔻شما می‌توانید با استفاده از عصای کوهنوردی بخشی از فشاری که به زانوهایتان وارد میشود را دفع کنید. تحقیقات نشان داده است که استفاده از این عصاها در شیب ۲۵ درجه، به سمت پایین، فشار وارده به زانوهایتان را بین ۱۲ تا ۲۵ درصد کاهش می‌دهد.❗️

🔻این عصاها باعث می‌شوند تا وزن شما به طور مساوی به زانوهاتان تقسیم شود. اگر در یک کوهنوردی طولانی از این عصاها استفاده کنید، متوجه تفاوتی که ایجاد می‌کند خواهید شد.❗️

🔻از زانوبند غافل نشوید❓
🔻زانوبند نیز یکی از مواردی است که می‌تواند حسابی شما را کمک کند. زانوبند به وسیله‌ی ثابت نگه‌داشتن نقاط آسیب‌پذیر زانو، پشتیبانی بیشتری برای آن فراهم می‌کند. اگر می‌خواهید پس از یک دوره مصدومیت زانو به کوهنوردی بروید، حتما سعی کنید مسافت خودتان را محدود کنید.❗️

93 برمی‌دارید، چیزی حدود ۷/۵ الی ۸ برابر وزنتان را بر روی زانوهایتان می‌اندازید.❗️

🔻هر چه سریع‌تر بروید، فشار بیشتری را روی زانوهایتان حس می‌کنید و این ضربه‌های ناگهانی اصلا برای زانویتان خوب نیست.❗️

🔻از عصاهای کوهنوردی استفاده کنید❓
🔻شما می‌توانید با استفاده از عصای کوهنوردی بخشی از فشاری که به زانوهایتان وارد میشود را دفع کنید. تحقیقات نشان داده است که استفاده از این عصاها در شیب ۲۵ درجه، به سمت پایین، فشار وارده به زانوهایتان را بین ۱۲ تا ۲۵ درصد کاهش می‌دهد.❗️

🔻این عصاها باعث می‌شوند تا وزن شما به طور مساوی به زانوهاتان تقسیم شود. اگر در یک کوهنوردی طولانی از این عصاها استفاده کنید، متوجه تفاوتی که ایجاد می‌کند خواهید شد.❗️

🔻از زانوبند غافل نشوید❓
🔻زانوبند نیز یکی از مواردی است که می‌تواند حسابی شما را کمک کند. زانوبند به وسیله‌ی ثابت نگه‌داشتن نقاط آسیب‌پذیر زانو، پشتیبانی بیشتری برای آن فراهم می‌کند. اگر می‌خواهید پس از یک دوره مصدومیت زانو به کوهنوردی بروید، حتما سعی کنید مسافت خودتان را محدود کنید.❗️

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام