ماهنامه ورزش کار فدراسیون کارگری همراه با معرفی انجمن کوهنوردی کارگران کشور

متن خبر :

ماهنامه ورزش کار فدراسیون کارگری همراه با معرفی انجمن کوهنوردی کارگران کشور

فایل پیوست را دریافت و ملاحظه نمائید:

https://www.msfi.ir/ArticleView/Index/23977

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام