اطلاعیه / اجرای برنامه رسمی توسط مربی راهنمای کوهستان سطح باشگاه ها به عنوان کارورز

متن خبر :

نظر به صدور احکام مربی راهنمای سطح باشگاه‌ها، به آگاهی می‌رساند؛ به منظور افزایش توانمندی و فعالیت قانونمند ایشان در سطح باشگاه‌های کوهنوردی و صعودهای ورزشی، هر مربی راهنما ملزم به اجرای حداقل 10 (ده) برنامه رسمی به عنوان کارورز در کنار مربیان رشته مربوطه می‌باشد.

بدیهی است مسئولیت عدم رعایت این دستورالعمل بر عهده باشگاه بکارگیرنده مربی راهنمایان کوهستان سطح باشگاه‌ها می‌باشد.

مقتضی است در اسرع وقت نسبت به اطلاع‌رسانی در سطح استان و باشگاه‌های کوهنوردی و صعودهای ورزشی اقدام لازم صورت پذیرد.

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام