صعود به چکاد گذر غربی ومرکزی دنا

 


يك تيم متشكل از ٧ نفر،اقايان عباس سعادت و عباس دهقانپور،خانم ها نجمه دوست مرضيه دوست فاطمه سودابه محمدي مريم سعادت مرجان چالمه،به هدف صعود خط الراس غربي و مركزي به سرپرستي اقاي سعادت ساعت ١بعدازظهر از شيراز به سمت روستاي سيور به راه افتاديم،٧:٢٠ پيمايش را شروع كرديم

و ٩:٤٠ به چشمه ريزك رسيديم و شب را سپري كرديم،٦ صبح شروع پيمايش به سمت قله قدويس اولين قله از مسير خط الراس،١٢ قله هاي قدويس كل شيدا  كل بلبل صعود شد ،پس از ان به سمت گردنه لاي نخود سرازير شديم  و ادامه مسير روي تيغه هاي كاسه خرسان و صعود قلل چالوهلي كل فرهاد خرسان غربي و خرسان شرقي و پس از ١٤ ساعت پيماش و درگيري با سنگ و يخچال شب را روي تيغه خرسان گذرانديم ،٧ صبح به مسير ادامه داديم و صعود قلل اب سپاه ايستگاه و پس از ان به سمت چشمه مخملي سرازير شديم و ١٢ ظهر ادامه مسير تا قله لوكوره اولين قله از كاسه خفر و پس از ان كل گردل وتل گردل و به سمت فرودگاه حركت كرديم پس از ١٣ ساعت پيمايش شب را در فرودگاه گذرانديم،ساعت ٧ صبح به مسير ادامه داديم از تراورز زير بيژن ٣ به سمت قله بن رو ٧:٤٠ قله صعود شد وگذر از تراوز و يخچال هاي زير قزل تا به كفه ي خط الراس مركزي رسيديم و مسير را با پاكوب بسيار ملايم ادامه داديم و پس از صعود قلل كرسمي غربي و شرقي ساعت ١:٣٠ روي قله حوض بوديم،و پس از ٥٨ كيلومتر پيمايش ٥ بعدازظهر روي گردنه بيژن به اين برنامه پر چالش خاتمه داديم.

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام