صعود به بلندترین قله استرالیا ، قله کوزیسکو توسط کوه بانو و پیشکسوت گرانقدر باشگاه طبیعت دوست شیراز سرکار خانم مهناز طائی صفت در تاریخ 19 اسفندماه 1402

صعود به بلندترین قله استرالیا ، قله کوزیسکو توسط کوه بانو و پیشکسوت گرانقدر باشگاه طبیعت دوست شیراز سرکار خانم مهناز طائی صفت در تاریخ 19 اسفندماه 1402 . درود و خدا قوت به ایشان . در پناه خداوندگار کوهستان شاد و تندرست باشید و گامهایتان استوار.

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام