تمرینات فنی پارک نماز در یک ماه گذشته ..

برنامه فنی پارک نماز در اسفند ماه 97

تمرین فنی پارک نماز در روزهای یکشنبه مورخ 5، 12و 19 اسفند ماه 97  با حضور اعضاء علاقه مند و با مربیگری آقای هاشم انتظاری درساعت 13:30 برگزار گردید ، در این تمرین ها ابتدا جهت گرم کردن و آماده سازی  20 دقیقه حرکات ایروبیک انجام میگرفت و آموزش گره ها ، کارگاه زدن ، صعود ، صعود میمونی  و فرود با اعضاء تمرین گردید همچنین اعضاء جدید در مسیرهای سنگی تراوس کردند تا با اصول مقدماتی سنگ نوردی آشنا گردند .
پس از اتمام جلسات تمرینی ، ریکاوری با حرکات کششی صورت می گرفت .

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام