گزارش صعود قله نول شمالی و جنوبی

نول، نام دو قله از قلل شرقی دناست که در راستای شمالی –جنوبی یکدیگرند و از اینرو آن ها را با نام های شمالی و جنوبی می نامند

نول شمالی به ارتفاع ۴۱۳۵ متر و نول جنوبی به ارتفاع ۴۱۰۸ متر می باشد.
در کل قله های نول شمالی و جنوبی از قله های نسبتا پرچالش دنا هستند

روز چهارشنبه 14خرداد 1399 ساعت 7 صبح با یک دستگاه مینی بوس به همراه پنج نفر از شیراز حرکت کردیم و قرار بر این شد که دو نفر ازاعضا که در منطقه حضور داشتند همانجا به ما ملحق شوند که جمعا افراد شرکت کننده در این برنامه هفت نفر شدیم.
ساعت 11 به محیط بانی کوه گل رسیدیم و بعد از یک استراحت کوتاه و ملحق شدن دو نفر ازاعضا به گروه در ابتدای مسیر تنگه ناهار را میل کرده و حدود ساعت 13 از ابتدای مسیر تنگه بروباز پیمایش را جهت صعود شروع کردیم.
در ابتدای شروع پیمایش هوا گرم بود ولی چشمه های متعددی در منطقه وجود داشت که می توانستیم از آن استفاده کنیم.
بعداز طی مسافتی از یکی از یالهای فرعی شیب دار ، مسیر را ادامه دادیم حدود ساعت 18:30 بعدازظهر به محل شب مانی که در ارتفاع 3600 متری بود رسیدیم و چادر را جهت شب مانی بر پا کردیم.
ساعت 6 صبح روز پنج شنبه 15 خرداد ماه به طرف قله نول جنوبی حرکت کردیم و بعد از گذر از مسیرهای شیب دار و دست به سنگ های ریزشی حدود ساعت 9:30 صبح موفق به صعود قله نول جنوبی شدیم. بعداز گرفتن عکس و فیلم حدود ساعت 10 صبح به طرف قله نول شمالی حرکت کردیم با عبور از برفچالها حدود ساعت 11 صبح به روی قله نول شمالی رسیدیم.
بعد از گرفتن عکس و فیلم بر روی قله نول شمالی به طرف محل کمپ شبمانی حرکت کردیم و بعد از جمع کردن چادرها و وسایل، مسیر برگشت را پیمودیم‌ .
جهت صرف ناهار و استراحت در کنار چشمه توقف کردیم و چون مجوز ورود وسایل نقلیه به منطقه محیط بانی داده نشد مجبور شدیم تمام مسیر را تا اول منطقه محیط بانی پیاده راه رویم .
حدود ساعت 8 شب به مینی بوس رسیدیم و به طرف شیراز حرکت کردیم.
سرپرست برنامه : سرکار خانم زیبا محمدی
راهنمای تیم: جناب آقای احسان فهندژ سعدی
اعضای تیم شرکت کننده : خانمها زیبا محمدی، مریم سعادت، سودابه محمدی، آقایان احسان فهندژسعدی، حسین فهندژ سعدی، رضا علیپور، امید صفایی.

نظر دهید

پاسخ دهید

اشتراک گذاری...
 |   |   |   |   |   | 

Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
بازیابی رمز عبور