کارگروه هیمالیا نوردی

شرح وظایف : 
 

بند 1- معرفی کتبی اعضاء همکار در کادر اجرائی کارگروه .

 

بند 2-  شناسائی نفرات مستعد ، علاقه مند و واجد شرائط جهت انجام صعودهای بلند . 

 

بند 3-  شناسائی و ارزیابی و ارتباط با حامیان مالی موجود در شیراز ، استان و کشور به منظور حمایت از اعضاء کارگروه با هماهنگی کمیته مالی .

 

بند 4- ارائه برنامه صعود بلند بالای 7000 یا 8000 با کلیه جزئیات جهت دو سال آینده . ( طرح برنامه )

 

بند 5- ارائه نیاز آموزشی مرتبط با فعالیت کارگروه جهت جذب مربیان خبره و برگزاری دوره .

 

بند 6- انجام تست های مورد نیاز از نفرات انتخابی جهت ورود به تیم منتخب .

 

بند 7- ارائه برنامه با ماهیت صعود دشوار و ترکیبی جهت تیم منتخب .

 

بند 8- برنامه ریزی و هماهنگی با کارگروه آموزش جهت ارائه فیلم ، پاور پوینت و کلاس های آموزشی مرتبط  .

 

بند 9- همکاری و مشاوره با اعضاء تیم منتخب جهت تهیه لوازم و تجهیزات مورد نیاز ایشان .

 

بند 10 – شرکت در مجمع عمومی کارگروه ها و ارائه گزارش فعالیت انجام گرفته ، نیازهای کارگروه و ارائه پیشنهاد در پایان هر تقویم چهار ماهه

 

بند 11- برقراری ارتباط با کارگروه هیمالیانوردی هیئت کوهنوردی استان فارس و کسب اطلاعات جدید .

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام