کارگروه کوه نوردی

شرح وظایف : 
 

بند 1- معرفی کتبی اعضاء همکار در کادر اجرائی کارگروه .

 

بند 2- برگزاری تمرینات هفتگی جهت اعضاء رده اعلام شده ، حداقل یک جلسه در هفته و ارائه گزارش نفرات شرکت کننده .

 

بند 3- برگزاری تمرینات آمادگی جسمانی در یکی از بوستان های شهر سه جلسه در هفته .

 

بند 4- ارائه برنامه های پیشنهادی جهت بررسی کمیته فنی و تصمیم گیری به منظور گنجاندن در تقویم چهار ماهه             ( حداکثر یک ماه قبل از تنظیم تقویم )  شامل :        الف) برنامه های کوهنوردی بالای 4000 متر    ب) تمرینات فنی کاربردی

 

بند 5- برنامه ریزی برای نفرات ارتقاء یافته از رده پائین تر به رده بالا به منظور افزایش توان جسمی و فنی مطابق با شرائط کارگروه کوهنوردی .

 

بند 6- همکاری و مشاوره با نفرات کارگروه به منظور تهیه لوازم و تجهیزات مورد نیاز فعالیت در کارگروه کوهنوردی .

 

بند 7-   معرفی نفرات نخبه و مستعد در کارگروه کوهنوردی به کارگروه هیمالیا نوردی به منظور برنامه ریزی جهت پرورش ایشان برای انجام صعودهای بلند مرتبه و شاخص کشوری و برون مرزی .

 

بند 8- ارائه نیازهای آموزشی مورد نظر کارگروه در دو بخش برگزاری دوره های کارآموزی و کلاسهای آموزشی هفتگی به کارگروه آموزش.

 

بند 9- شرکت در مجمع عمومی کارگروه ها و ارائه گزارش فعالیت انجام گرفته ، نیازهای کارگروه و ارائه پیشنهاد در پایان هر تقویم چهار ماهه گروه .

 

بند 10- برقراری ارتباط با کارگروه کوهنوردی هیئت کوهنوردی استان فارس وکسب اطلاعات جدید .

 

بند 11- معرفی کتبی اعضاء همکار در کادر اجرائی کارگروه .

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام