گزارش تنگ بن رود و آبشار سیلاری

برنامه راهپیمایی تنگ بن رود و آبشار سیلاری در تاریخ پنجم وششم مرداد ماه 91 با حضور 21 نفر از اعضا انجام شد.19 نفر از آقایان و3 نفر

از بانوان در این برنامه حضور داشتند.تنگ بن رود وآبشار سیلاری در منطقه سی سخت در شهرستان دنا واقع شده اند.شروع حرکت در روز

پنجشنبه ، پنجم مرداد ماه با یک دستگاه اتوبوس به سمت منطقه ی سی سخت آغاز شد.در منطقه سی سخت راهنمایی که برای این برنامه در نظر

گرفته شده بود به تیم پیوست .

 

تیم در محل ” دشتک ” از اتوبوس پیاده شد .پیمایش از ساعت 8 شب آغاز شد ، در ابتدا تیم وارد دشتی سرسبز شده و بعد از عبور از سرازیری،

وارد تنگ شده ومسیر را در راستای تنگ بن رود در امتداد محل عبور آب ادامه دادند.در محلی بنام “خاردان” نزدیک رودخانه اعضا استراحتی

کوتاه داشته و به سمت محل شب مانی ادامه حرکت دادند تا در ساعت 9:50 شب مانی در محلی مسطح بنام ” بن رود ” آغاز شد . پوشش جانوری

منطقه شامل گرازو توره است  که در اطراف محل شب مانی دیده شدند.

صرف شام و مراسم شعر خوانی در دور آتش صورت گرفت وسپس اعضا استراحتی داشتند.مسافت پیموده شده در این نیم روز حدود 12 کیلومتر

بود. صبح روز جمعه در ساعت 6 صبح حرکت به سمت آبشار توف شاه یا رگ شاه آغاز شد . بعد از بازدید از این آبشار و گرفتن عکس تیم ادامه

حرکت داده و در مکانی مسطح اعضا به صرف صبحانه پرداختند .سپس حرکت به سمت آبشار سیلاری یا دره ناری را در پیش گرفتند تا در ساعت

10:30 به آبشار رسیدند. آبشاری زیبا که در منطقه ی سی سخت منحصر به فرد بوده و طولی حدود 35 کیلومتر دارد.سپس بازدید دیگری از آبشاری

دیگر بنام آبشار دوقلوی تنگ حنا صورت گرفت. تیم مسیر بازگشت خود را در تنگ حنا پیمود. حرکت بیشتر از درون آب صورت میگرفت .اعضا با

هیجان و اشتیاق این مسیر زیبا و سرسبز را از درون آب پیمایش نمودند. گروه  بعد از تنگ حنا در روستای کره نهار را صرف نموده و سپس

به سمت اتوبوس حرکت کردند .و در ساعت 5 بعد از ظهر به اتوبوس رسیدند.مسیر پیموده شده در روز دوم حدودا 30 کیلومتر بود.کل مسیر

پیمایش در این یک ونیم روز 42 کیلومتر بوده است.

لازم به ذکر است که بهترین زمان پیمایش این منطقه مرداد ماه می باشد که آب وهوای مساعد ودل چسبی را شاهد هستیم.

گزارش از:یاسمین کاووسی

نظر دهید

پاسخ دهید

اشتراک گذاری...
 |   |   |   |   |   | 

Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
بازیابی رمز عبور