گزارش صعود قله کل قدویس دنا ۱۴۰۰/۳/۶

بنام خدا
تاریخ اجرا ۱۴۰۰.۳.۶
نفرات جناب آقای علی پور(سرپرست)
جناب آقای انتظاری
سرکار خانم عنبری
سوسن کاظمی
مسیر صعود روستای سیور
صبح پنجشنبه ساعت ۵/۴۰ دقیقه باماشین شخصی ازشیراز به سمت یاسوج حرکت کردیم
ساعت۷/۴۰ دقیقه دریاسوج یک توقف یک ساعته جهت زدن بنزین ،خریدوصرف صبحانه داشتیم سپس به پاتاوه وساعت ۱۰به پل قره رسیدیم واز انجا به سمت سیور حرکت کردیم ساعت ۱۰/۳۰دقیقه در روستای سیور جلوی مسجد بودیم
ساعت ۱۱ طبق هماهنگی که آقای علی پور انجام داده بودن با یک دستگاه نیسان حرکت کردیم وپس از گذر از باغهای سیب وگردو ساعت ۱۱/۴۰دقیقه پای کوه به ارتفاع۲۳۸۰متر بودیم درمنطقه یک چشمه ویک گوسمند سرا متعلق به اهالی روستا بود چشمه آب خوب وگوارایی داشت که بعد از نوشیدن آب وتنظیم کوه پشتی ها وسر قدمی آقای انتظاری حرکت به سمت گردنه ریزک رو آغاز کردیم ساعت۱۳/۲۰ دقیقه به گردنه ریزک به ارتفاع۳۰۵۰ متر رسیدیم حدود ۵۵ دقیقه توقف برای نهار واستراحت داشتیم وسپس به سمت گردنه اتابکی به ارتفاع ۳۲۰۰متر حرکت کردیم وآنجا پس از یک استراحت کوتاه ونوشیدن دمنوش بسیار دلچسب آقای علی پور به محل شب مانی که روی یک یال قسمت بالای گردنه اتابکی بود رسیدیم بعد از صاف کردن محل چادرها وجمع آوری سنگها، چادر هایمان را بر پا کردیم
در دو طرف یال محل شبمانی پوشیده از برف بود بعداز خوردن شام استراحت کردیم
فرداصبح ساعت ۶ بیدار باش بود پس از صرف صبحانه وجمع آوری چادر ها ،وسایل اضافه را درپناه سنگی قرار دادیم وساعت۷/۲۰دقیقه به سمت قله حرکت کردیم کمی بالاتر از محل شب مانی پوشیده از برف بود ولی نیاز به کرامپون نداشتیم
حدودساعت ۹/۱۰ دقیقه باسرقدمی بسیار عالی آقای انتظاری وهمراهی آقای علی پور بدون خستگی روی قله درارتفاع ۴۳۵۰متر بودیم
پس از تبریک وگرفتن عکس یادگاری ساعت ۱۰ به سمت محل شبمانی حرکت کردیم برف زیر قله نرم وپودر بود مشکل چندانی نداشتیم ساعت۱۱/۳۰ دقیقه به محل شب مانی رسیدیم یک ساعت توقف برای صرف نهار وتنظیم کوله پشتی هاداشتیم سپس به سمت گردنه اتابکی حرکت کردیم زیر گردنه اتابکی قبل از گردنه ریزگ یک گوسفند سرا وچشمه بود که برای برداشتن آب یک مقدار از گردنه پایین آمدیم ساعت ۱۴/۱۰ دقیقه پای چشمه بودیم بعد از نوشیدن آب خنک چشمه به سمت گردنه ریزک حرکت کردیم ساعت ۱۴/۳۰دقیقه روی گردنه ریزک بودیم آقای علی پور با راننده نیسان هماهنگی های لازم روانجام دادن وساعت ۱۵/۳۰ دقیقه بعد دوتوقف کوتاه درمحل گوسفندسرا بودیم ماشین آماده بود ساعت ۱۶/۱۰ دقیقه به سیور رسیدیم بعداز چند حرکت کششی وسرد کردن وتعویض لباس به سمت شیراز حرکت کردیم ساعت ۲۳ همگی بسلامت شیراز بودیم وپایان برنامه

نظر دهید

پاسخ دهید

اشتراک گذاری...
 |   |   |   |   |   | 

Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
بازیابی رمز عبور