گزارش برنامه قلات جمعه91/5/27

تعداد 11 نفر از اعضا گروه طبيعت دوست شيراز كه شامل 4 نفر از بانوان و 7 نفر از آقايان پس از هماهنگي قبلي در ساعت 6 صبح روز جمعه 27/5/91 در محل فلكه قصرالدشت تجمع كردند و در ساعت 6:30 با سه خودروي شخصي بطرف روستاي قلات كه در 36 كيلومتري شمال غرب شيراز قرار دارد به حركت در آمدند . پس از طي مسير در ساعت 7:30 به روستاي قديم قلات رسيده و آماده حركت شدند . گروه به هدف قله قلات  كه در ارتفاع  2995 متري از سطح د ريا قرار دارد به حركت در آمدند.پس از مدتي سرپرست و اعضاء تيم به دليل دير شدن زمان و گرماي هواي منطقه تصميم به تغيير مسير گرفتند و به سمت آبشار آب آرد بيزك به حركت در آمدند. گروه پس از عبور از روستاي قديم قلات از مسير كمرملكي كه راهي صخره اي  و با شيب نسبتاً زياد بود به راحتي عبور كردند و به طرف ارتفاعات غوره سياه ادامه مسير دادند و پس از عبور از كنار دره اي نسبتاً عميق به منطقه اي سرسبز و چشمه ساري با درختان فراوان بنام تب گرد رسيدند و پس از استراحت كوتاهي مسير خود را از ريزالي كه شيب نسبتا تندي داشت ادامه دادند و سپس در ساعت 9 صبح به آبشار پاتخت رسيدند و در آنجا براي صرف صبحانه اقامت كردند.

پس از صرف صبحانه اعضاء گروه با صعود از اطراف آبشار و ارتفاعات اطراف آبشار به تمرين پرداختند و سپس در ساعت 11 محل را به سمت پايين ترك كردند . پس از عبور از مناطق صخره اي و نزديك شدن پايين كوه گروه به دو تيم تقسيم شده ، تيم اول از مسير رفت بازگشتند و تيم دوم از مسير آبشار قلات به سمت روستاي قلات به حركت در آمدند و نهايتاً گروه در ساعت 1 بعداظهر به برنامه خود پايان داد و به طرف شيراز حركت كردند

گزارش از: محمودرضا صادقی مهر

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام