گزارش گروه دوچرخه سواری طبیعت دوست

پس از هماهنگی ایجاد شده با اعضای گروه دوچرخه سواری راس ساعت 6:15 صبح روز جمعه در تقاطع معالی آباد حضور پیدا کردیم وپس از نرمش

به طرف گویم رکاب زدیم.در منطقه گویم از راه پشت پمپ بنزین به طرف سر چشمه گویم ادامه مسیر دادیم و در سر چشمه گویم پس از استراحت کوتاه

 وبرداشتن آب وخوردن تنقلات و گرفتن عکس یادگاری ادامه راه را در مسیر خاکی رکاب زدیم.

در ابتدای مسیر بعد از چشمه گویم به یک تپه با شیب نسبتا زیاد رسیدیم که به یک جاده خاکی منتی می شد مسیر را ادامه دادیم تا خود قلات واز

سمت شرق نسبت به روستای قلات وارد روستا شدیم واز کنار روستای شاندیز به طرف آبشار قلات رکاب زده وپس از رسیدن به آن منطقه وآب تنی

کردن، صبحانه خوردیم وبعد از 1/5 ساعت استراحت به طرف شیراز از جاده اصلی قلات حرکت کردیم وقبل از ساعت 16 به شیراز رسیدیم.

گزارش از: مهدی اخوت نیا

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام