گزارش برنامه دیواره علم کوه 1400/06/05

 بنام خداوند هستی بخش

 

برنامه دیواره علم کوه

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

حرکت از شیراز جمعه ۱۱ شب مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۵
ورود به پناهگاه ونداربن شنبه ساعت ۱۷ عصر مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

 

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

۶ ساعت پیمایش و رسیدن به پناهگاه سرچال یک شنبه ساعت ۱۴ عصر مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷
۵ ساعت پیمایش کوله سنگین و ورود به علم چال دوشنبه ساعت ۱۵ عصر مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸
۶ساعت ثابت گذاری روی گل سنگ‌ها تا ابتدای مسیر هاری روست سه شنبه صبح از ساعت ۹:۳۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۱۵ ساعت صعود و فرود دیواره علم کوه مسیر هاری روست چهارشنبه از ساعت ۳:۳۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰

 

 

 

 

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام