باشگاه طبيعت دوست شيراز

تمرین سنگ نوردی در تاریخ 5 دی ماه 1401 به سرپرستی هاشم انتظاری / مکان تجمع : پارک سایه بلوار رسول اعظم حد فاصل پارک نماز و درمانگاه رسول اعظم

تمرین سنگ نوردی در تاریخ 30 آذرماه 1401 به سرپرستی هاشم انتظاری / مکان تجمع : پارک سایه بلوار رسول اعظم حد فاصل پارک نماز و درمانگاه رسول اعظم

تمرین سنگ نوردی در تاریخ 27 آذرماه 1401 به سرپرستی هاشم انتظاری / مکان تجمع : پارک سایه بلوار رسول اعظم حد فاصل پارک نماز و درمانگاه رسول اعظم

تمرین سنگ نوردی در تاریخ 25 آذرماه 1401 به سرپرستی هاشم انتظاری / مکان تجمع : پارک سایه بلوار رسول اعظم حد فاصل پارک نماز و درمانگاه رسول اعظم

تمرین سنگ نوردی در تاریخ 23 آذرماه 1401 به سرپرستی هاشم انتظاری / مکان تجمع : پارک سایه بلوار رسول اعظم حد فاصل پارک نماز و درمانگاه رسول اعظم

تمرین صعود به کوه دراک در تاریخ 11 دی ماه 1401 به سرپرستی مسیح الله باقری / مکان تجمع : مجتمع آموزشی احسان

تمرین باباکوهی در تاریخ 22 آذرماه 1401 به سرپرستی احمد راجع / مکان تجمع : پارکینگ سروش حق نگهدار

هیات موسس و هیات مدیره باشگاه طی مراسمی ، ازپیشکسوتان باشگاه که از موثرترین اشخاص در تاسیس گروه طبیعت دوست درسال 1361 و همچنین تبدیل گروه به باشگاه کوهنوردی ...

به نام ایزد جهان آفرین ساعت 4 عصر روز دوشنبه چهارم مهر ماه 1401 طبق قرار قبلی به همراه دیگر دوستان و اعضا باشگاه طبیعت دوست شیراز منتظر مینی بوس آقای رجبی ...

به نام خداوند جان و خرد  ساعت حرکت 5:30 دقیقه توسط دو دستگاه ماشین شخصی از شیراز رسیدن به پای کوه 7:30 دقیقه صعود از دروازه رنج که با طناب حمایت شدند و با ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام