فرود

بنام پروردگار یکتا معرفی : این تنگه حدفاصل روستای کمهر تا ابشار مارگون است . دارای 8 فرود است . در ابتدای مسیر و پیمایش اولیه شاهد زمین های کشاورزی ، ...

 فیلم لمس خلا درباره دو کوهنورد جو سیمپسون و سایمن یاتس است که در سال 1985 جو سیمپسون در فرود از قله سیولا گرانده در آند پرو دچار حادثه میشود ولی معجزه ...

      تمرین پارک نماز در ساعت 13:30 با تعداد 11نفر ( سه نفر بانوان و هشت نفر آقایان ) آغاز گردید ،

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام