کبکستانی

گشایش مسیر دیواره رامجرد(هفته دوم) روز جمعه مورخ 26/8/91 تعداد 7 نفر از اعضا در منطقه رامجرد حضور یافتند. 2 کرده تشکیل شده که کرده اول 2 نفراز مسیر سروش و کرده ...

طبق قرار قبلی صبح پنجشنبه 91/8/18ساعت6:30 دو نفر از اعضا با یک دستگاه اتومبیل شخصی به سمت مرودشت و منطقه رامجرد حرکت کردند. ساعت 7:45 به محل برگزاری همایش ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام