گزارش گشایش مسیر کبکستانی در دیواره رامجرد(هفته دوم)91/8/26

گشایش مسیر دیواره رامجرد(هفته دوم)

روز جمعه مورخ 26/8/91 تعداد 7 نفر از اعضا در منطقه رامجرد حضور یافتند. 2 کرده تشکیل شده

که کرده اول 2 نفراز مسیر سروش و کرده دوم 3 نفر از مسیر کبکستانی صعود کردند.کرده اول کل

مسیر سروش را صعود کرده و به بالای دیواره رسیدند، بر روی کارگاههای 4و5 فرود آمده وطنابهای

فیکس راپ را کشیدند.

کرده دوم به طول سوم صعود کردند.3 نفر از اعضا از طول3 فرود آمدندو 2 نفر دیگر از اعضا شروع

به نصب رولها کردند ودر ساعت4:30 پس از اتمام مسیر فرود آمدند.

گزارش از:هادی آسیابانی

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام