گزارش برنامه درختکاری(کاشت بذر بادام کوهی.الوک)جمعه1400/12/20

به نام خداوند یکتا

 

منطقه حفاظت شده اداره منابع طبیعی اول جاده بیضا

برنامه بامدیریت اداره منابع طبیعی وهمکاری هییت کوهنوردی استان فارس همراه باهمیاری باشگاه های کوهنوردی ازجمله طبیعت دوست باسخنرانی مدیران منابع طبیعی اغازشد.وسپس بادراختیارقراردادن بسته های بذرکه حدود30 عدد بود که هرچندنفرباهم شروع به کاشت بذرنمودند.
شروع برنامه 9.30 پایان 11.30.

(پذیرایی خوبی هم توسط پرسنل اداره منابع طبیعی انجام پذیرفت.)

 

 

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام