اسامی برندگان قسمت اول چالش بولدرجم در باشگاه طبیعت دوست شیراز

اسامی برندگان قسمت اول چالش بولدرجم در باشگاه طبیعت دوست شیراز :

 

           بخش بانوان:                                                بخش آقایان :

                1-روژینا کروبی                                                                       1-مجید سنجیده

                2-مریم روستا                                                                        2-محمد مهدی آریانژاد

                3-یامین طالبی                                                                      3-داود نورانی زاده

 

 

مدیر اجرایی : آقای هادی آسیابانی

سر داور : آقای حسین کلایی

سر طراح : آقای حسین سرایی

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام