آزمون‌های ورودی مربیگری درجه ۳ کوهپیمایی

متن خبر :

به آگاهی می رساند؛ کمیته آموزش فدراسیون کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی در راستای اجرای برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۱ و به منظور توسعه کمی و کیفی و ارتقای سطح آموزش در سطح کشور در نظر دارد  چندین دوره آزمون ورودی مربیگری درجه ۳ کوهپیمایی در بخش بانوان و آقایان را به شرح زیر برگزار نماید:

 

دوره اول: (آقایان)

مکان و زمان برگزاری آزمون: تهران، میدان دربند، مقابل مجسمه / ساعت ۶:۳۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۱ (پس از کنترل حضور نفرات، تیم ساعت ۶:۴۵ به سمت منطقه بند یخچال حرکت می کند)

زمان اختتامیه: ساعت ۱۶ روز سه شنبه مورخ ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۱

دوره دوم: (آقایان)

مکان و زمان برگزاری آزمون: تهران، میدان دربند، مقابل مجسمه / ساعت ۶:۳۰ صبح روز چهار شنبه مورخ ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۱ (پس از کنترل حضور نفرات، تیم ساعت ۶:۴۵ به سمت منطقه بند یخچال حرکت می کند)

زمان اختتامیه: ساعت ۱۶ روز چهار شنبه مورخ ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۱

 

دوره سوم: (آقایان)

مکان و زمان برگزاری آزمون: تهران، میدان دربند، مقابل مجسمه / ساعت ۶:۳۰ صبح روز پنج شنبه مورخ ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۱ (پس از کنترل حضور نفرات، تیم ساعت ۶:۴۵ به سمت منطقه بند یخچال حرکت می کند)

زمان اختتامیه: ساعت ۱۶ روز پنج شنبه مورخ ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۱

 

دوره چهارم: (بانوان)

مکان و زمان برگزاری آزمون: تهران، میدان دربند، مقابل مجسمه / ساعت ۶:۳۰ صبح روز شنبه مورخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱ (پس از کنترل حضور نفرات، تیم ساعت ۶:۴۵ به سمت منطقه بند یخچال حرکت می کند)

زمان اختتامیه: ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱

 

دوره پنجم: (بانوان)

مکان و زمان برگزاری آزمون: تهران، میدان دربند، مقابل مجسمه / ساعت ۶:۳۰ صبح روز یک شنبه مورخ ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۱ (پس از کنترل حضور نفرات، تیم ساعت ۶:۴۵ به سمت منطقه بند یخچال حرکت می کند)

زمان اختتامیه: ساعت ۱۶ روز یک شنبه مورخ ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۱

 

دوره ششم: (بانوان و آقایان)

مکان برگزاری آزمون: کرمانشاه، طاق بستان، پارک کوهستان، پایگاه امداد و نجات هلال احمر

زمان برگزاری آزمون: ساعت ۷ صبح روز سه شنبه مورخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۱

زمان اختتامیه: ساعت ۱۶ روز سه شنبه مورخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۱

 

دوره هفتم: (بانوان و آقایان)

مکان برگزاری آزمون: استان لرستان، خرم آباد، ابتدای بلوار جانبازان، پشت سازمان بازرسی، سایت سنگنوردی

زمان برگزاری آزمون: ساعت ۷ صبح روز چهار شنبه مورخ ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۱

زمان اختتامیه: ساعت ۱۶ روز چهار شنبه مورخ ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۱

 

دوره هشتم: (بانوان و آقایان)

مکان برگزاری آزمون: استان لرستان، خرم آباد، ابتدای بلوار جانبازان، پشت سازمان بازرسی، سایت سنگنوردی

زمان برگزاری آزمون: ساعت ۷ صبح روز پنج شنبه مورخ ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۱

زمان اختتامیه: ساعت ۱۶ روز پنج شنبه مورخ ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۱

 

دوره نهم: (بانوان و آقایان)

مکان برگزاری آزمون: استان خراسان رضوی، چناران، روستای اخلمد، قرارگاه کوهنوردی شهید حسین احمدی

زمان برگزاری آزمون: ساعت ۷ صبح روز پنج شنبه مورخ ۳ شهریور ماه ۱۴۰۱

زمان اختتامیه: ساعت ۱۶ روز پنج شنبه مورخ ۳ شهریور ماه ۱۴۰۱

 

دوره دهم: (آقایان)

مکان برگزاری آزمون: استان خراسان رضوی، چناران، روستای اخلمد، قرارگاه کوهنوردی شهید حسین احمدی

زمان برگزاری آزمون: ساعت ۷ صبح روز جمعه مورخ ۴ شهریور ماه ۱۴۰۱

زمان اختتامیه: ساعت ۱۶ روز جمعه مورخ ۴ شهریور ماه ۱۴۰۱

 

ــ

ــ مهلت ثبت نام در پرتال

لینک ثبت نام

دوره اول

آقایان

15 مرداد

https://portal.msfi.ir/Educations/ClassView/2536

دوره دوم

آقایان

16 مرداد

https://portal.msfi.ir/Educations/ClassView/2537

دوره سوم

آقایان

17 مرداد

https://portal.msfi.ir/Educations/ClassView/2538

دوره چهارم

بانوان

19 مرداد

https://portal.msfi.ir/Educations/ClassView/2539

دوره پنجم

بانوان

20 مرداد

https://portal.msfi.ir/Educations/ClassView/2540

دوره ششم

آقایان

22 مرداد

https://portal.msfi.ir/Educations/ClassView/2541

بانوان

https://portal.msfi.ir/Educations/ClassView/2542

دوره هفتم

آقایان

23 مرداد

https://portal.msfi.ir/Educations/ClassView/2543

بانوان

https://portal.msfi.ir/Educations/ClassView/2544

دوره هشتم

آقایان

24 مرداد

https://portal.msfi.ir/Educations/ClassView/2545

بانوان

https://portal.msfi.ir/Educations/ClassView/2546

دوره نهم

آقایان 31 مرداد

https://portal.msfi.ir/Educations/ClassView/2547

بانوان

https://portal.msfi.ir/Educations/ClassView/2548

دوره دهم

آقایان

1 شهریور

https://portal.msfi.ir/Educations/ClassView/2549

 

هزینه ثبت نام: مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ريال (سه میلیون ریال)

 

مدارك و شرایط مورد نیاز:

ـ احکام پیش نیاز

_داشتن حداقل سن ۲۲ سال تمام در زمان حضور

_داشتن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم

_دارا بودن کارت پایان یا معافیت از خدمت، ویا گواهی اشتغال به تحصیل (آقایان)

ـ عضویت در یک باشگاه کوهنوردی و صعودهای ورزشی درای مجوز

-دارا بودن مدرک ۲۲ ساعته کمکهای اولیه سازمان هلال احمر

مدارک مورد نیاز در هنگام پذیرش:

ـ ارائه اصل كارت ملی

ـ ارائه كارت بيمه ورزشي با تاریخ معتبر

ـ ارائه گواهي صحت و سلامت به تاریخ حداکثر ۳ روز مانده به شروع دوره

ـ ارائه كارت واکسیناسیون کوید ۱۹

-ارائه اصل نتیجه آزمون آمادگی جسمانی از پایگاه‌های قهرمانی استانهای مربوطه (آمادگی جسمانی شرکت‌کنندگان می بایست مورد تایید پایگاه‌های قهرمانی قرار بگیرد)

 

لوازم و تجهیزات مورد نیاز:

کفش و پوشاک مناسب فصل، لوازم شب مانی و کمپینگ، لوازم شخصی، نوشت افزار، کمک‌های اولیه، کلیه لوازم فنی مورد نیاز و تغذیه برای مدت دوره.

توجه:

ـ كليه لوازم فني بايد داراي استانداردهای لازم باشند.

ـ هزينه اسكان، تغذيه و اياب و ذهاب به عهده شركت‌كنندگان مي‌باشد.

– آزمون کتبی از طرح درس‌های مدون اخذ خواهد شد.

-موارد آزمون عملی شامل موارد درج شده در آخرین نسخه آیین نامه برگزاری دوره ها   می باشد.

– رعایت کلیه مفاد فنی و ایمنی و همچنین رعایت شرح وظایف ذکر شده در آئین نامه آموزشی کمیته آموزش، توسط تمامی شرکت کنندگان الزامی است.

– تمامی شرکت کنندگان می بایست با آمادگی کامل فنی، جسمی و علمی در دوره شرکت نمایند.

– شرط قبولی در آزمون، کسب حداقل معدل عملی ۱۴ و حداقل معدل کتبی ۱۲، بدون داشتن نمره زیر ۱۰ می باشد.

– همراه داشتن کلیه لوازم مورد نیاز بهداشتی و رعایت پروتکل های بهداشتی، به جهت مقابله با ویروس کرونا الزامی است.

– لازم به ذکر است که برگزاری دوره فوق، تابع شرایط بهداشتی حاکم بر جامعه از لحاظ ویروس کرونا در زمان برگزاری است. در صورت عدم امکان برگزاری دوره در زمان یاد شده، دوره به زمان دیگری موکول خواهد شد.

– در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن همراه ۰۹۱۹۸۸۳۶۶۵۶ آقای محمودی تماس حاصل نمایید.

– بدیهی است هر گونه تغیر احتمالی متعاقبا اعلام می گردد.

– مقتضی است تمامی هیئت های کوهنوردی و صعودهای ورزشی، مراتب فوق را در اسرع وقت اطلاع رسانی نمایند.

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام