گزارش برنامه تمرینی پشت مله12/10/91

گزارش برنامه تمرینی سه شنبه پشت مله 12/10/91

اعضای حاضر در برنامه : نازنین قربان زاده ،منصوره درودی ، یاسمین کاوسی

هادی آسیابانی ، ابوذر آسیابانی ، حمید باقری ،شاهین عباسی ،شاهرخ ترزم پور ،حمید باقری ،علی کاویانی ،مجتبی رستگار ،احمد باقری ،سروش فتحی ،حسین مومن

این برنامه تمرینی در ساعت 2 بعد از ظهر آغاز شد.پس از انجام حرکات کششی برای آمادگی بدن تیم به سه قسمت تقسیم شد. یک عده به تمرین سنگ کوتاه روی سنگ های وسط دره و تراورس روی سنگ های اول دره سمت چپ مشغول شدند.

یک تیم به صعود سرطناب و قرقره روی مسیر 25 متری پرداختند و یک تیم هم صعود روی مسیر ابتدای دره سمت چپ را انجام دادند.سپس با توجه به سردی هوا و نزدیک شدن غروب آفتاب اعضا شروع به جمع آوری وسایل و شمارش آن نمودند واین برنامه تمرینی را به پایان رساندند.

گزارش از :یاسمین کاوسی

عکس از :حمید باقری

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام