تمرین صعود به کوه دراک در تاریخ 13 آذرماه 1401

تمرین صعود به کوه دراک در تاریخ 13 آذرماه 1401 به سرپرستی مسیج الله باقری / مکان تجمع : مجتمع آموزشی احسان

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام