برنامه فنی دره نوردی کلاه سیاه به ده گردو در تاریخ 5 خرداد 1402

برنامه فنی دره نوردی کلاه سیاه به ده گردو در تاریخ 5 خرداد 1402/ سرپرست : بهناز میرهادی نژاد / مربی : ابوذر آسیابانی

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام