برنامه صعود به قلل غربی دنا در تاریخ 12 الی 15 خرداد

برنامه صعود به قلل غربی دنا در تاریخ 12 الی 15 خرداد / 1. کل پازنی  2. کل شور 3.چات سبز 4. کل قدویس 5.کل بلبل 6.کل شیدا 7. چال وهلی / سرپرست : علی غلامزاده / مربی : میلاد کشاورزی

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام