آخرین تمرین آمادگی صعود به قله دماوند در تاریخ 12 تیر 1402

آخرین تمرین آمادگی صعود به قله دماوند در تاریخ 12 تیر 1402 / سرپرست مسیر دماوند غربی : بهروز پایداری / سرپرست مسیر دماوند جنوبی : صابر کشاورز

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام