گزارش جلسه هفتگی روز دوشنبه 96/8/29

مجری جلسه: آقای علی رضا مهبودی

شروع جلسه: ساعت 19:15

شرح جلسه

  • گزارش برنامه تاریخی بازدید از غار شاپور توسط آقای مهبودی
  • گزارش برنامه صعود همزمان به قلل نول شمالی و جنوبی به سرپرستی آقای عباس سعادت به پاس تشکر و قدر دانی از هییت مدیره سابق توسط خانم چال مهر
  • تودیع و معارفه هییت مدیره سابق و جدید که توسط صحبتهای آقای سرهنگ احمدی در رابطه با نغییر به باشگاه طبیعت دوست شهر راز

اتمام جلسه: ساعت 22

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام