صعود به قلل کاسه خفر دنا در تاریخ 2 و 3 شهریور 1402

صعود به قلل کاسه خفر دنا در تاریخ 2 و 3 شهریور 1402 / (کاسه خفر شامل : لوکوره ، کل گردل ، هلی ، اشکفت ، تل گردل ) / سرپرست : عباس نوریان منش

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام