صعود و پیمایش به قلل خط الراس غربی دنا در تاریخ 9 و 10 شهریور 1402

صعود و پیمایش به قلل خط الراس غربی دنا در تاریخ 9 و 10 شهریور 1402 / سرپرست : داود تله گل

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام