صعود به خط الراس زردکوه در تاریخ 23 الی 25 شهریور 1402

صعود به خط الراس زردکوه در تاریخ 23 الی 25 شهریور 1402 / قلل زردکوه شامل : چال میشان – شاه شهیدان – دوزرده – کلونچین / سرپرست : عباس نوریان منش

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام