نخستین جلسه کارگاه آموزش سنگنوردی در منطقه پشت مله در تاریخ 19 مهر 1402

نخستین جلسه کارگاه آموزش سنگنوردی در منطقه پشت مله در تاریخ 19 مهر 1402 / سرپرست : ابوذر آسیابانی

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام