جلسه کارگاه آموزشی سنگنوردی پشت مله در تاریخ 17 آبان 1402

جلسه کارگاه آموزشی سنگنوردی پشت مله در تاریخ 17 آبان 1402 / سرپرست : ابوذر آسیابانی

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام