برنامه کاشت بذر الوک در دشت موک به مناسبت روز هوای پاک در تاریخ 29 دی ماه 1402

برنامه کاشت بذر الوک در دشت موک به مناسبت روز هوای پاک در تاریخ 29 دی ماه 1402 / سرپرست : جواد عطروش و آقای سرشاری

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام