برنامه صعود به قله برم فیروز و برنامه محیط زیستی زمین پاک در تاریخ 7 اردیبهشت ماه 1403

برنامه صعود به قله برم فیروز و برنامه محیط زیستی زمین پاک در تاریخ 7 اردیبهشت ماه 1403 / سرپرستان : اصغر اکبری فرد و محمد جواد عطروش

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام