برنامه بازدید از آرامگاه شاعر ایرانی شمس تبریزی در تاریخ 27 اردیبهشت ماه 1403

برنامه بازدید از آرامگاه شاعر ایرانی شمس تبریزی در تاریخ 27 اردیبهشت ماه 1403 / سرپرست : سعید شکری

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام