برنامه تمرین فنی جهت آماده سازی تیم گرده آلمان ها در تاریخ 13 تیرماه 1403

برنامه تمرین فنی جهت آماده سازی تیم گرده آلمان ها در تاریخ 13 تیرماه 1403 / سرپرست : ابوذر آسیابانی

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام