گزارش دیواره علم کوه91/5/23

دیوارهٔ علم‌کوه

در جبههٔ شمالی این قله، دیواره‌ای به طول ۶۵۰ متر وجود دارد که یکی از زیباترین و مشکل‌ترین دیواره‌های دنیا به شمار می‌رود. منطقهٔ علم کوه دارای ۴۷ قلّهٔ بالای ۴۰۰۰متر است.

جبههٔ شمال-شمال شرقی قلهٔ علم کوه از یک دیوارهٔ تقریبا ۵۵۰متری گرانیتی تشکیل شده. اگر جایی ارتفاع ۸۰۰ متر برای این دیواره ذکر شده، اشتباه نیست چرا که یخچال علم چال به ارتفاع تقریبی – میانگین ۴۰۵۰ متر در پای این دیواره با شیب نسبتاً تندی به آن رسیده‌است. و ارتفاع تقریبی ۸۰۰ متر که بعضاً در منابع ذکر شده با احتساب این قسمت می‌باشد.

جنس این دیواره از نوع گرانیت متخلخل و به رنگ حنایی روشن است. از دیر باز قلهٔ علم کوه و دیوارهٔ آن مورد توجه کوهنوردان بوده‌است. نه تنها کوهنوردان ایرانی، بلکه کوهنوردان آلمانی، فرانسوی، انگلیسی، ایتالیایی و… نیز بر روی مسیرهای متعدد این دیواره صعود انجام داده‌اند. مسیر گردهٔ آلمان‌ها-فرانسوی‌ها از اولین مسیرهای گشوده شده روی گرده این دیواره می‌باشد.

از مسیرهای روی دیوارهٔ اصلی می‌توان به مسیرهای زیر اشاره کرد:

هاری روست فرانسوی‌ها ۴۸ لهستانی‌ها ۵۰ لهستانی‌ها ۵۲ لهستانی‌ها همدانی‌ها آرش کرمانشاهی‌ها ایتالیایی‌ها قزوینی‌ها تبریزی‌ها کرجی‌ها اراکی‌ها(این مسیر به علت فرود از بالای دیواره و رولکوبی زیاد مورد انتقاد دیواره‌نوردان ایرانی واقع شده)

گزارش

طبق تقویم سه ماهه اول گروه قرار بود  به طور همزان  با تیم گرده و تیم کوهنوردی صعود به دیواره علم کوه داشته باشیم

روز جمعه از شیراز به سمت علم کوه به راه افتادیم

روزدوشنبه مورخ 91/5/23ساعت 3:30 صبح از بیس کمپ اصلی علم چال به سمت دیواره علم حرکت کردیم که صعود 4 مرحله ای را انجام دهیم

طبق برنامه قبلی یک کرده 2 نفره تجهیز شد

در طول مسیر عبور از تعدادی گل سنگ با ابعاد واشکال مختلف در تاریکی شب بسیار وقت گیر بود

مرحله ی بعد عبور از یخچال اصلی علم چال بود که با موفقیت انجام شد.

 و مرحله سوم صعود روی کارگاههای ثابت گذاری شده که باید در این مرحله با یومار حدود 7 کارگاه طناب صعود می شد.

عبور از یک شکاف یخی با عرض 2 متر و عمق ناپیدا سخترین مرحله از این صعود بود که به انجام رسید

مرحله 4 صعود روی دیواره اصلی بود که گروه گرده طبیعت دوست ساعت 7 صبح به دیواره اصلی رسیدند ( مسیر رست  فرانسویها)

سنگنوردی روی دیواره علم به واسطه بارشهای ماه گذشته و سال قبل کار بسیار دشواری بود که ریزش سنگ به سختی کار اضافه می کرد.

اکثر میانیهای کار رفته روی مسیر میخهای برگ بود و افراد صعود کننده جهت بالا بردن استاندارد صعود مجبود به نصب ابزارهای میانی و نصب کارگاهها می شدند.

 پس از طی 6 کارگاه و عبور از یک گارگاه یخ کوچک که با صعود مصنوعی همراه بود به کارگاه یخ اصلی روی دیواره رسیدیم که به واسطه شلوغی و حضور 3 تیم ، مکان برای شب مانی وجود نداشت و همچنین تجیهزات از جمله کفش سنگین و نداشتن کرامپون باعث شد که  با همکرده تصمیم به فرود و بازگشت به کمپ اصلی را بگیریم.و نهایتا بعد صعود 6 طول طناب به کمپ اصلی بازگشتیم و به دیگر دوستانمان ملحق شدیم.

افراد صعود کننده: هادی آسیابانی و حسن خلیلی

گزارش از: حسن خلیلی

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام