قله حوض دال

برنامه صعود به قلل حوض دال و بیژن در تاریخ 3 و 4 خرداد ماه 1403 / سرپرست : عبدالرسول عباسی

گزارش یک روزه صعود خط الراس مرکزی دنا در قالب ۵ تیم صعود کننده در تاریخ ۱۷ مهر ۹9   برنامه صعود خط الراس مرکزی دنا به پیشنهاد جناب آقای احسان فهندژ ...

گزارش پيمايش بخشي از خط الراس مركزي دنا ۱۲ و ۱۳ تیر ۱۳۹9 دنا رشته کوهی است به طول ۹۰ کیلومتر که ما بین استان های فارس، کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان واقع شده ...

درود خدمت همنوردان عزیز برنامه‌ی یک و نیم روزه صعود به قله حوض دال  به سرپرستی جناب آقای عباس سعادت * پیش نیاز صعود به قله دماوند شب مانی در ارتفاع جهت هم ...

مجری: سرکار خانم سارا فخار شروع جلسه: 18:30 جلسه هفتگي دوشنبه با حضور نایب رئیس باشگاه سرکار خانم زیبا محمدی و تعداد ي از اعضا باشگاه و اجراي خوب سرکارخانم ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام