گزارش برنامه طبیعت گردی کوه گروم جهرم درتاریخ 19 اسفند 1400

به نام خداوند هستی بخش

 

کوه گروم:

• گُرم یکی از کوههای استان فارس در شمال غرب شهرستان جهرم با ارتفاع ۲۷۶۱ متر از
سطح دریا است. منطقه شکار ممنوع کوه گروم در این کوه واقع شدهاست. این کوه
بلندترین قله شهرستان جهرم و جنوب استان فارس است.
• بیشتر مساحت این منطقه کوهستانی است و میانگین بارندگی سالیانه آن حدود ۳۰۰ تا
۴۰۰ میلیمتر و میانگین دمای ساالنه نیز حدود ۲۱ درجه سانتیگراد است. رودخانه
قرهآغاج، در مسیر شمال شرق به جنوب غرب از کنار این منطقه و رودخانه شور
جهرم در امتداد جنوب شرق به جنوب غرب و از سوی دیگر این منطقه عبور میکند.

 

ویژگی های کلی کوه گروم:

• موقعیت جغرافیایی : شمال غربی شهرستان جهرم
• ویژگیهای منطقه: دو رشته کوه بهم پیوسته بنام کوه گورم )۲۷۶۱ متر ارتفاع( ،
کوه نمک )۲۸۴۶ متر ارتفاع( – رودخانه قره آغاج در قسمت شمال غربی و غرب
– رودخانه شور در قسمت جنوب و غرب
• وسعت : حدود ۵۰۰۰۰ هکتار
• پوشش گیاهی منطقه ممنوعه شکار گورم جهرم
• عمده ترین گیاهان منطقه:
• ارس، بنه، گلخنک، کیکم، بادام و انجیر وحشی، تنگرس،خشک، مورد، خرزهره،
استبرق، کنار،آلبالو وحشی،ورک،گوش بره، گون، فرنیون، خارشتر،
درمنه،اسپرس، کاکوتی، کنگر وحشی، آنغوزه، ریش بز، بومادرون،شکرتینال،
کما،جاشیر، ارژن، اسفند،ختمی،پیاز کوهی،کاله میرحسین، تنگرس
• حیات وحش منطقه ممنوعه شکار گورم جهرم:
بز و پازن وحشی، قوچ و میش وحشی،هو )در قسمت دشت بندرت(،پلنگ
گرگ، روباه، خرگوش، تشی، الک پشت، کبک، تیهو، فمری، دارکوب، چک چک
کوهی، کمرکاکلی، انواع کبوتر، هدهد، انواع کوکر، الشخور، عقاب، سنگ چشم،
چکاوک، چرخ ریسک، پرستو، توکا، بلبل خرما، زنبورخور، سبز قبا، پری شاهرخ،
سلیم طوقی، کیلو، کالغ، گنجشک
• منابع آبی منطقه ممنوعه شکار گورم جهرم
• عمده ترین منابع آبی عالوه بر رودخانه قره آغاج عبارتند از: چشمه سلیمانی،
چشمه خرزهره، آب زرک، آب حصین چاه تخته سنگ – آب شور – خوشاب
هکان- چشمه کنگری

 

شرح برنامه:

• طبق هماهنگی های انجام شده ساعت 2 ظهر از شیراز به سمت جهرم که حدود 195 کیلومتر مسیر هست با یک دستگاه اتوبوس وی ای پی حرکت کردیم.بعد از چند ساعت حدود ساعت 6 عصر به خانه کوهنورد واقع در جهرم رسیدیم.سپس بعد از برپایی چادر وکمی استراحت مشغول صرف شام و دورهمی دوستانه شدیم.قرار بر این شده فردا ان روز حدود ساعت 6 صبح سوار براتوبوس شده و به اول مسیر پیمایش کوه گروم بریم .که درفاصله حدود 60 کیلومتر قبل از جهرم میباشد.
• زمان رسیدن به اول مسیر پیمایش دوستان و همنوردان اماده حرکت شدند و پیمایش خود را به سمت اولین چشمه اغاز کردند.البته چند نفر از همنوردان ساکن جهرم در این برنامه همراه ما شدند.پس از حدود یک ساعت پیاده روی در مناطق زیبای کوه گروم جهرم به اولین چشمه اب رسیدیم.همنوردان مشغول اماده سازی صبحانه شدند.قرار بر این شد کمپ اصلی در چشمه اول برپا بشود.تعدادی از دوستان و همنوردان در نزدیکی چشمه اول ماندند و سایر همنوردان مسیر پیمایش را به سمت چشمه های بعدی ادامه دانند.سپس
بعد از بازگشت گروه دوم به چشمه ابتدا مسیر دوستان مشغول اماده سازی و صرف ناهار و یک دورهمی چند ساعته شددند.
• سپس همنوردان عزیز پیمایش خود را به سمت اول مسیرصعود اغاز کرددند و بعد از حدود
یک ساعت به اتوبوس که اول مسیر بود رسیدند و سوار اتوبوس شددند و مسیر خود رو به
سمت شیراز اغاز کرددند و سپس در ساعت 30:8 دقیقه شب به شیراز رسیدیم و این
پیمایش و برنامه بی نظیر بهاری به پایان رسید.

 

 

سرپرست برنامه:جناب بهروز پایداری

تهیه و آماده سازی گزارش برنامه:امیر استخر

اسامی هم نوردان عزیز:

بهروز پایداری-امیر استخر-پیمان کاظمی-جواد نصیری-علیرضا ایدینی-بهروز صداقت-علیرضا حکیم
الهی-سجاد صالحی-حمید رضا دیرین صمیمی فرد-محمدرضا احراری-شهروز شهریاری-بابک
شهریاری-استاد عباسی-امید بنایان-مسعود اشراق-ابراهیم ضرغامی-مجتبی نصیری-فرناز
قدیری-بهناز شعله-مرجان شعله-سعیده ابطحی-سودابه جرعه نوش-ساناز صبوری-بهاره نعمت
الهی-سارا علی پور-نازی یگانه جو-بهاره اکبر پور-فریده یگانه جو-سهیال اشتیاقی-لیال رضوانی-
شیرین رسولی-لیال شریعتی-سارا رستم پور-محبوبه مهبودی

تشکر و قدردانی ویژه از آقایان امید بنایان و مسعود اشراق عزیز و تشکر ویژه از همراهی و همدلی همه ی همنوردان و دوستان عزیز.

 

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام