ارتقای سطح ایمنی و ارائه خدمات بهینه برنامه های کوهنوردی و صعود های ورزشی در سطح استان ها و متمم برخی از آیین نامه ها و شیوه نامه ها

موضوع : ارتقای سطح ایمنی و ارائه خدمات بهینه برنامه های کوهنوردی و صعود های ورزشی در سطح استان ها و متمم برخی از آیین نامه ها و شیوه نامه ها

برای اطلاعات بیشتر بر روی ارتقای سطح ایمنی کلیک کنید :

ارتقای سطح ایمنی

 

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام